Onderzoek windenergie Hollandse Kust van start

Fugro


8 maart 2016 – Op 8 maart is het Nederlandse bedrijf Fugro begonnen met het voorbereidende onderzoek naar het winderenergiegebied Hollandse Kust (zuid). Dit onderzoek spitst zich toe op de bodemgesteldheid, waterdieptes, golven en stromingen. Fugro zal ongeveer een jaar bezig zijn met de onderzoeken waarna de resultaten openbaar worden gemaakt op offshorewind.rvo.nl.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) laat deze onderzoeken uitvoeren om ontwikkelaars van windparken informatie te verschaffen over de omstandigheden bij de windenergiegebieden.
Deze informatie wordt door ontwikkelaars gebruikt om een voorontwerp te kunnen maken voor de biedingen. Zo’n voorontwerp kost negen tot twaalf maanden. De onderzoeken die Fugro doet duren ongeveer een jaar. De eerste bieding voor Hollandse Kust (zuid) is gepland voor het derde kwartaal van 2017. Daarom moet nu al begonnen worden met de onderzoeken. Voor deze biedingen geldt dat de ontwikkelaar met de laagste bieding de subsidie en de vergunning ontvangt.
Eerder heeft Fugro vergelijkbare onderzoek gedaan naar het windenergiegebied Borssele. Ontwikkelaars krijgen later dit jaar de kans met hun plannen mee te bieden voor de vergunning en subsidie voor dit gebied. De komende jaren zullen voor drie windenergiegebieden een totaal van vijf biedingen worden opengesteld. Naast Borssele en Hollandse Kust (zuid) volgt Hollandse Kust (noord) als laatste windenergiegebied.
De onderzoeken moeten volgens RVO bijdragen aan het realiseren van duurzame energie voor Nederland. De komende jaren zal de overheid inzetten op windenergie op zee om 5 miljoen huishoudens van stroom te kunnen voorzien. Dit levert een significante bijdrage aan de doelstelling om 16 procent duurzame energie op te wekken in 2023.

Bron: RVO>