Onderzoek slimme mobiliteithubs

Mobiliteitshubs zijn locaties op straat waar deelfietsen, deelauto’s en andere vormen van deelmobiliteit worden aangeboden. Kunnen mobiliteitshubs bijdragen aan duurzame en inclusieve mobiliteit in steden? Een drie-jarig SmartHubs project doet hier onderzoek naar en is recent gehonoreerd. De coördinatie van het project doet prof Karst Geurs, Department of Civil Engineering (ET) van de Universiteit Twente. Het project is een van de vijftien internationale projecten uit het onderzoeksprogramma ‘Urban Accessibility and Connectivity’ dat wordt gefinancierd door drieëntwintig nationale wetenschapsfinancierders uit zestien landen in Europa met een budget van 2 miljoen euro.
Om dit te onderzoeken gaat SmartHubs  innovatieve instrumenten voor co-creatie en participatie ontwikkelen, onder meer door augmented reality technologie waarbij de virtuele wereld en werkelijkheid worden gecombineerd. Het onderzoek gaat plaats vinden in de metropoolregio Rotterdam – Den Haag, Brussel, München, Wenen en Istanbul. SmartHubs heeft dertig projectpartners uit zes verschillende Europese landen.

UTwente>