Onderzoek onderdoorgang N247 Broek in Waterland

Gedeputeerde Staten hebben besloten om in een vervolgstudie naar een mogelijke onderdoorgang N247 in Broek in Waterland twee varianten gedetailleerd verder uit te werken.
Zowel de variant met één rijstrook per rijrichting als de variant met één rijstrook en één busstrook per rijrichting worden nader onderzocht. Hiermee nemen GS het advies van de stuurgroep over. Het onderzoek is naar verwachting eind 2021 afgerond.

In de regio Waterland leeft al jaren de wens om het doorgaande verkeer op de provinciale weg N247 ondergronds het dorpshart te laten passeren. Met de vervolgstudie moet onder andere duidelijk worden hoeveel ruimte een onderdoorgang in gaat nemen, wat de gevolgen voor het verkeer zijn en wat de kosten voor aanleg en onderhoud zullen zijn.

De provinciale weg N247 doorsnijdt het dorp Broek in Waterland. Via een co-creatieproces met de dorpsraad van Broek in Waterland zijn de afgelopen twee jaar verschillende varianten van een onderdoorgang uitgewerkt. Ook bij de vervolgstudie worden de inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit de regio Waterland nadrukkelijk gevraagd weer mee te denken, zodat het eerder gestarte co-creatieproces wordt voortgezet.

De vervolgstudie naar een tweebaans onderdoorgang en een tweebaans-met-busbaan onderdoorgang duurt ongeveer een jaar. In het onderzoek worden de kosten, risico’s en technische onderdelen gedetailleerder onderzocht dan in de voorgaande studies naar de onderdoorgang. Ook wordt de impact van een onderdoorgang op de huidige hefbrug en de Broekervaart in de vervolgstudie nauwkeurig in beeld gebracht, evenals het effect op de verkeersstromen en de omgeving. Op basis van dit onderzoek wordt naar verwachting begin 2022 een definitief besluit genomen over de aanleg en de kostenverdeling.

Programma Bereikbaarheid Waterland

De studie voor een onderdoorgang N247 Waterland is een onderdeel van het programma Bereikbaarheid Waterland. In dit programma werken de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam samen met de gemeenten Waterland, Purmerend, Edam-Volendam en Amsterdam aan de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in de regio Waterland. Voorwaarde is dat de leefbaarheid en de natuur er niet op achteruitgaan. Bereikbaarheid Waterland kent verschillende deelprojecten.

Provincie Noord-Holland>