Onderzoek naar zonnepanelen op geluidschermen

Locatie waar geluidschermen met zonnepanelen gaan komen

ProRail gaat in het project NEWRAIL onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om energie op te wekken met zonnepanelen op geluidschermen. Het onderzoek, door NEWRAIL (Noise Energy Wall Rail America in Limburg), wordt in 2021 uitgevoerd bij nieuwe geluidschermen langs het spoor in America, gemeente Horst aan de Maas in Limburg.
NEWRAIL is een initiatief van ProRail samen met gemeente Horst aan de Maas, TNO, Energiecoöperatie Reindonk Energie en de Haagse Hogeschool. Voor de uitvoering is subsidie beschikbaar van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). Het onderzoek vindt plaats bij geluidschermen die ProRail in 2021 bouwt als onderdeel van het landelijke Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG).
Zonnepanelen op geluidschermen kunnen volgens ProRail veel energie opbrengen. De geluidschermen langs het Nederlandse spoor kunnen bijna negenduizend huishoudens van energie voorzien en kunnen daarmee bijdragen aan de landelijke energietransitie waar gemeenten voor staan.

Locatie waar geluidschermen met zonnepanelen gaan komen

ProRail>