Onderzoek naar zonne-energie langs het spoor

ProRail wil in 2030 met zelf opgewekte energie volledig in haar eigen energiebehoefte voorzien. Daarom onderzoekt ProRail met NEWRAIL, in samenwerking met TNO, De Haagse Hogeschool en Rijndonk Energie & Co, de mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen op geluidsschermen langs het spoor.

Sunprojects verzorgt als aannemer het ontwerp en de realisatie in het eerste project: de Drontermeertunnel. Als blijkt dat er op deze manier veilig en rendabel zonne-energie opgewekt kan worden, biedt dat volgens ProRail een unieke kans om heel veel duurzame energie op te wekken en optimaal gebruik te maken van schaarse ruimte.

In Nederland staat 550 kilometer aan geluidschermen langs het spoor. De komende jaren komt daar nog eens 150 kilometer bij. Door daar zonnepanelen op te plaatsen kan er een hele hoop duurzame energie opgewekt worden. Dat moet echter wel veilig gebeuren en het treinverkeer en de omgeving niet belemmeren. Om die reden wil ProRail eerst ervaring opdoen bij de Drontermeertunnel. Met die informatie kan ProRail, maar kunnen ook andere partijen zoals gemeenten en Rijkswaterstaat, dergelijke systemen verder ontwikkelen.
De verwachting is dat de panelen in juli 2022 gemonteerd en werkend zijn. De eerste testresultaten zullen begin 2023 bekend zijn.

Op 7 december van dit jaar contracteerde ProRail Sunprojects. Deze aannemer is verantwoordelijk voor het uiteindelijke ontwerp en de realisatie van de zonnepanelen op geluidsschermen bij de Drontermeertunnel. TNO en de Haagse Hogeschool onderzoeken de komende twee jaar onder andere of het systeem naar behoren werkt. Daarnaast is de Limburgse coƶperatie Reindonk Energie & Co betrokken als adviseur en is er afstemming met de gemeente Dronten. Voor de uitvoering is subsidie beschikbaar van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Illustratie: ProRail

ProRail>