Onderzoek naar gras als kustbescherming

19 juni 2023 – In de stroomgoot onderzoekt Dimitris Dermentzoglou (TU Delft) of grassen in kwelders kunnen worden ingezet voor kustbescherming. Het idee is dat bij harde stormen de vegetatie in de kwelder energie van golven absorberen, waardoor de golven minder hoog worden. Tot dusver worden kwelders helemaal niet meegenomen in het ontwerpen van de kustbescherming.
Het onderzoek is onderdeel van ‘Living Dikes’: een meerjarig mulitdisciplinair onderzoeksproject naar natuurlijke en duurzame alternatieven voor ‘harde’ dijken. Deze ‘levende dijken’ zijn groene dijken met kwelders aan de kant van de zee. Ze spelen een belangrijke rol voor onze toekomstige kustbescherming. Harde dijken zijn gemaakt van hard materiaal dat slijt; kwelders niet.
Om in de stroomgoot te onderzoeken hoe goed grassen energie uit de golven opnemen, gebruikt Dermentzoglou op een schaal van één op tien de lange slijkgrassprieten van rubber; 50.000 in totaal.

In het Living Dikes project onderzoeken de TU Delft, Universiteit Twente, NIOZ, Van Hall Larenstein, Deltares, Rijksuniversiteit Groningen en andere partners ‘nature-based solutions’ om veerkrachtige en klimaatbestendige kustbescherming te realiseren. De overkoepelende projectleider is Bas Borsje van Universiteit Twente. Aan het experiment in de stroomgoot werken, naast promovendi Dimitris en Jos, meerdere onderzoekers mee: Alessandro Antonini, Bas Hofland, Suzanne Hulscher, Jebbe van der Werf en masterstudenten Stijn Lakerveld en Pieter Faber. Ook labtechnici Pieter van der Gaag, Chantal Willems, Arno Doorn, Arie van der Vlies, Frank Kalkman en Jennifer Rodrigues Monteiro waren betrokken.


Foto: TU Delft

Meer bij de TU Delft>