Onderzoek naar effect spooronderhoud op spoortrillingen

17 juli 2023 – Op verschillende locaties in Noord-Brabant onderzoekt ProRail of spooronderhoud invloed heeft op de mate van spoortrillingen, die door treinverkeer wordt veroorzaakt. Het initiatief is onderdeel van de Innovatieagenda Bronaanpak Spoortrillingen, een programma dat ProRail doet in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Door middel van monitoring met verschillende trillingsmeters – op diverse afstanden van het spoor – wil ProRail inzicht krijgen in het effect van specifieke onderhoudswerkzaamheden op spoortrillingen.
Het onderzoek richt zich op een specifiek stuk spoor waar sprake is van trillingshinder. Elektrische scheidingslassen, overwegen, verminderde spoorligging en onderbrekingen op de spoorovergang veroorzaken deze trillingen. Het doel is om de impact van het spooronderhoud op trillingen nauwkeurig te onderzoeken en te bepalen in hoeverre bepaalde typen spooronderhoud van invloed zijn op trillingen.
In totaal wordt dit jaar op twintig locaties langs de Brabantroute – waar onderhoudswerk wordt gedaan – gemeten, waardoor een uitgebreider beeld ontstaat van het effect van onderhoud op spoortrillingen. Begin volgend jaar worden de resultaten van de proef verwacht.

Meer bij ProRail>