Onderzoek: hoe sterk zijn spoordijken?

Hoe sterk zijn de Nederlandse spoordijken? Dat is een belangrijke vraag, omdat treinen zwaarder en sneller worden én vaker rijden. ProRail wil weten of de spoordijken dit aankunnen. Daarom heeft het spoorbedrijf vier ingenieursbureaus gevraagd om dit in kaart te brengen. Begin november zijn Sweco, Arcadis, Witteveen + Bos en Royal HaskoningDHV gestart met het onderzoeken van de eerste trajecten. Het project gaat enkele jaren duren.

In Nederland liggen meer dan 3.000 kilometer aan spoordijken, de verhoogde ondergrond onder het spoor. En daar ligt zo’n 7.000 kilometer spoor op. Tachtig procent van de spoordijken is voor 1920 gebouwd met de kennis en kunde van toen.
De mobiliteitsgroei van de komende jaren heeft grote impact op het spoor. Er gaan meer treinen rijden, die ook nog zwaarder en sneller zijn. Daardoor worden de spoordijken steeds zwaarder en anders belast. Dit leidt tot hoge onderhoudskosten en soms tot tijdelijke maatregelen, zoals het invoeren van snelheidsbeperkingen voor treinen vanwege de slechte kwaliteit van de ondergrond.
Ook de klimaatverandering van de komende jaren krijgt volgens ProRail invloed op de stevigheid van de spoordijken.
De vier ingenieursbureaus werken in drie fasen: het in kaart brengen van de spoordijken met ondergrondmodellen, het in kaart brengen van de gevonden risicolocaties en als laatste het maken van schetsontwerpen voor die risicolocaties. In het raamcontract voor de komende jaren vraagt ProRail op afroep verschillende trajecten uit te werken. Het streven is om eind 2022 de eerste fase voor heel Nederland gereed te hebben.
Naast de landelijke netwerkanalyse zijn recent TUDelft en Deltares gestart met wetenschappelijk onderzoek naar het (dynamisch) effect van treinen op de ondergrond. In combinatie met de netwerkanalyse kan zo een compleet beeld worden gevormd van de locaties waar maatregelen moeten worden genomen.

Goederentrein met lege containerwagens op een spoordijk (Foto: ProRail)

Meer bij Prorail>