Onderzoek erosiebestendigheid met de overslagsimulator

Golfoverslagsimulator voor erosiebestendigheid bij Lelystad (Foto: Royal HaskoningDHV

25 september 2023 Op maandag 25 september werd het innovatieve onderzoek erosiebestendigheid met de overslagsimulator gestart. Met een golfoverslagsimulator wordt extreem weer nagebootst om te onderzoeken hoeveel erosie er plaatsvindt op de plaatsen waar de dijk overgaat van grasmat in een asfaltweg of berm. Ook worden er testen uitgevoerd met innovatieve oplossingen voor dijkversteviging zonder dat deze opgehoogd moet worden.

Dit onderzoek is een samenwerking van Royal HaskoningDHV en opdrachtgever Zuiderzeeland, en heeft als doel de erosiebestendigheid van dijkovergangen te verbeteren. Dit zijn de ‘zwakkere’ plekken in de dijk zoals een knik in het binnentalud en de aansluiting tussen een asfaltweg en de grasmat.

De erosiebestendigheid heeft met name bij zee- en meerdijken een grote invloed op de benodigde hoogte bij een dijkversterking. In dit onderzoek testen wordt met een golfslagsimulator de mate van erosiebestendigheid van deze plekken getest tijdens extreme weersomstandigheden. Ook zal worden gekeken naar innovatieve maatregelen om de dijkovergangen te versterken.

Veel meer bij Royal HaskoningDHV>