Onderzoek: driekwart van Europa bereidt zich voor op zeespiegelstijging

De stijging van de zeespiegel zal naar verwachting ernstige gevolgen hebben voor mensen en omgeving in Europese kustgebieden. Voorbereiden en plannen maken voor zeespiegelstijging is van cruciaal belang om te zorgen voor tijdige en adequate maatregelen. Deltares, Wageningen Universiteit en Universiteit Utrecht hebben een onderzoek uitgevoerd binnen 32 Europese (kust)landen, waarbij is gekeken hoe zij zich voorbereiden op zeespiegelstijging. De conclusie is dat de meeste landen wel plannen hebben voor zeespiegelstijging, maar dat een kwart van die landen dat nog steeds niet doet. De resultaten zijn gepubliceerd in de journal ‘Ocean and Coastal Management’.
De meeste landen hebben 2100 als planningshorizon aangenomen en veel landen werken op dat moment met een zeespiegelstijging van ongeveer 1 meter (gecorrigeerd voor lokale omstandigheden). Er zijn echter aanzienlijke verschillen tussen landen en deze kunnen in de loop van de tijd tot ongelijke effecten leiden. De onderzoekers ontdekten ook dat RCP4.5 en RCP8.5 de meest gebruikte klimaatveranderingsscenario’s zijn bij de planning van de zeespiegelstijging, wat suggereert dat landen een high-end klimaatverandering overwegen. Dit betekent echter niet dat ze een hoge zeespiegelstijging overwegen (bijvoorbeeld als gevolg van snel massaverlies vanaf Antarctica). Slechts een klein aantal landen in Europa neemt een dergelijke hoge zeespiegelstijging op in hun planning. Er blijven belangrijke vragen over hoe planning leidt tot verschillende niveaus van bescherming of paraatheid . En of de verschillende projecties voor zeespiegelstijging en strategieën ertoe zullen leiden dat landen op tijd in actie komen.
Zonder aanpassing zou de verwachte jaarlijkse schade in Europa tegen het einde van de eeuw twee- of driemaal zo hoog zijn. De oplossingsrichtingen variëren van bescherming, accommodatie, zee-inwaarts en terugtrekken. Hierbinnen zijn variaties denkbaar van harde engineering of natuurlijke oplossingen. Om te kunnen gaan met onzekerheden over zeespiegelstijging, gaat de voorkeur uit naar low-regret en flexibele beslissingen, die opties open houden voor de toekomst. Aanpassing kost tijd om te kunnen plannen en uit te voeren. Er worden momenteel beslissingen genomen die tot ver in de toekomst gevolgen zullen hebben (sociaaleconomische ontwikkelingen bijvoorbeeld) en het is daarom cruciaal om tijdig aan te passen en investeringen te vermijden waar men later spijt van zal krijgen.

Deltares>