Onderzoek: de bijdrage van de GWW-sector aan CO2-emissies

11 september 2023 – Cijfers over grondstoffengebruik en CO2-emissies door de GWW-sector zijn lastig te vinden. Hierdoor is niet inzichtelijk of en welke voortgang er is in het behalen van de gestelde klimaatdoelstellingen. Daarom is CROW gestart met het verzamelen van emissie-cijfers binnen de GWW-sector met als doel om meer duidelijkheid te scheppen in de bijdrage van de GWW-sector aan de CO2-emissies in Nederland, om zo tot oplossingen aan te komen.

Cijfers over grondstoffengebruik en CO2-emissies worden vaak op één hoop gegooid, samen met de rest van de bouwsector. Hierdoor is het onduidelijk wat de bijdrage van de sector is. Zonder duidelijk startpunt kan ook slecht worden gemeten of, en waar er verbetering zit in het behalen van de gestelde klimaatdoelen. In dit onderzoek zal CROW gebruik maken van verschillende publicaties van onder andere het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), het CBS en Rijkswaterstaat.

Eén van de eerste resultaten van het onderzoek die er uit springen gaan over het aandeel in de kooldioxide-emissies van de GWW-sector. In 2019 is er door Nederland in totaal 137,1 megaton CO2 uitgestoten. De totale gebouwde omgeving was in 2019 goed voor 22,1 megaton, ofwel 16 procent van de uitstoot in Nederland. Vier megaton kooldioxide werd uitgestoten door de GWW-sector. Dit betekent dat deze sector in 2019 verantwoordelijk is voor ongeveer 3 procent van de CO2-emissies in Nederland.
Zodra het onderzoek ius afgerond, zal een samenvattende factsheet worden gepresenteerd.

Foto: CROW

Veel meer bij CROW>