Deltares
Onderzoek bereidt Europa beter voor op overstromingen en droogte

9 maart 2016 – In een Europees project wordt onderzocht hoe de samenleving zich beter kan voorbereiden op extreme hydrologische omstandigheden zoals overstromingen en extreme droogte. Het project, genaamd ‘IMproving PRedictions and management of hydrological EXtremes’ (IMPREX) wordt geleid door het KNMI geleid en bestaat uit een samenwerkingsverband van 23 Europese partners, waaronder Deltares.
Binnen IMPREX wordt gewerkt aan de verbetering van de voorspellingen van hydrologische extremen, zoals droogte en overvloedige regenval. Ook wordt gekeken welke informatie nodig is om Europa in staat te stellen zich beter aan te passen aan het veranderende klimaat: wat valt te leren over de aanpassingen van morgen door de ervaringen van vandaag?
Zowel wateroverlast als droogte kunnen enorme sociale en economische schade veroorzaken. Door klimaatverandering wordt de mogelijke impact van dergelijke extreme gebeurtenissen in de komende jaren alleen maar groter. Verbetering in de voorspellingen en nauwkeuriger scenario’s zullen de weerbaarheid van Europa voor dit soort extremen verhogen. Tegelijk zullen de kosten dan lager uitvallen.
De nieuw ontwikkelde kennis wordt direct in de praktijk toegepast en getoetst: waterschappen rekenen aan de watervoorziening in droge perioden, scheepvaartautoriteiten overzien het goederenvervoer bij laag- en hoog water, landbouwautoriteiten in Zuid-Europa regelen irrigatiebeleid beter in en waterkrachtcentrales bereiden zich voor op extreme neerslag of sneeuwval. Dit in de praktijk toepasbare onderzoek slaat een directe brug tussen gebruikers en ontwikkelaars van hydroklimatologische informatie. IMPREX stelt hen in staat om beter gefundeerde beslissingen te nemen op het gebied van waterveiligheid. De onderzoekers zien IMPREX als geslaagd als beleidsmakers en operationele gebruikers de opgedane kennis toepassen bij hun beslissingen.

IMPREX brengt expertise van zowel de publieke als private sector in Europa samen. 23 partners, waaronder 4 mkb-bedrijven uit onder meer Duitsland, België, Italië, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Spanje en Nederland, werken samen in het consortium. IMPREX wordt ondersteund door de Europese Commissie.

Bron: Deltares>