Ondertekening contract voor verbreding A2 het Vonderen – Kerensheide

Foto: Boskalis

5 oktober 2023 – Op 5 oktober 2023 het contract ondertekend tussen Rijkswaterstaat en Boskalis voor de verbreding van de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. Daarmee werd meteen het startsein gegeven voor de realisatie van het project.

Tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide wordt de A2 over een lengte van achttien kilometer verbreed. De huidige 2×2 rijstroken worden uitgebreid naar 2×3 rijstroken met vluchtstroken. Daarbij wordt de verbindingsboog van de A73 en A2 bij knooppunt Het Vonderen vernieuwd. Van de viaducten worden er elf en blijven er vier behouden. Eén viaduct en één onderdoorgang komen te vervallen. Verder komen er drie grote faunapassages; twee daarvan onder het wegdek, en één onder het Julianakanaal. Tenslotte komt er een vijftien meter brede groenzone aan weerszijden van de A2.

Meer bij Boskalis>