Onderhoud vaarwegen Oost-Nederland gegund

Heijmans en Strukton doen de komende vijf jaar het onderhoud aan de rivieren en kanalen in Oost-Nederland. De opdracht hiervoor is op 12 februari 2021 ondertekend. Het onderhoud is verdeeld over twee percelen.

Boven-Rijn, Waal en het Maas-Waalkanaal (perceel 1) gaat naar Heijmans. Nederrijn, Lek, IJsseldelta en Twentekanalen (perceel 2) gaat naar Strukton. Het project loopt vijf jaar, met een verlengingsmogelijkheid van drie jaar. De werkzaamheden vallen onder vast onderhoud.

Rijkswaterstaat werkt het hele jaar door aan beheer en onderhoud voor een goede bereikbaarheid over water. Binnen deze contracten richten Heijmans en Strukton zich op het vaargeul- en oeveronderhoud. Baggeren, het onderhouden van oevers en kribben en de groenvoorziening bij kanalen zijn hiervan een belangrijk onderdeel. Dit is nodig voor een vlotte en veilige doorstroming. De start is voorzien voor de 2e helft van 2021.

Tijdens het gunningsproces richtte Rijkswaterstaat zich niet alleen op een goede prijs-kwaliteitsverhouding. In de uitvraag lag extra nadruk op de aandachtsgebieden duurzaamheid en het verder ontwikkelen van informatiesystemen die Rijkswaterstaat gebruikt (assetmanagement). Bij de eindbeoordeling woog kwaliteit voor 80 procent mee, de prijs voor 20 procent. Dit is een bewuste keuze. Rijkswaterstaat zoekt partijen die oplossingen kunnen aandragen voor de lange termijn.

Een CO2-reductie van 50 procent is het minimumdoel. Maar ook stikstofreductie en duurzaam werken dienen geïntegreerd te worden aangepakt tijdens de werkzaamheden. Heijmans scoorde het beste op het punt duurzaamheid. Heijmans werkt samen met partner Martens en Van Oord, die beschikt over een vloot die grotendeels op alternatieve brandstoffen vaart.

Meer bij Rijkswaterstaat>