Onderhoud uiterwaarden Rijntakken


Een consortium bestaande uit Van Oord, Rebel, Witteveen+Bos, Prop beplantingswerken, met digitale partners Google Cloud Solutions, Ciphix, HAL24K-Infra Van Oord-Rebel gaat in opdracht van Rijkswaterstaat het onderhoud verzorgen van de uiterwaarden van de Rijntakken.
De afgelopen jaren zijn rivieren in Nederland op veel plaatsen verruimd en uiterwaarden vergroot, om meer water af te kunnen voeren. Daarbij is ook ruimte gemaakt voor nieuwe natuur. De uiterwaarden zijn onmisbaar voor de bescherming van vier miljoen inwoners in de regio tegen hoogwater en voor ecologisch gezonde rivieren. Het leefgebied in de uiterwaarden kent een grote biodiversiteit, voor veel planten en dieren. Rijkswaterstaat zoekt de samenwerking met opdrachtnemers die de eerste vier jaar het beheer en onderhoud vorm gaan geven. Als beide partijen tevreden zijn, wordt dat tien jaar.
De aanbesteding van dit project startte in augustus 2021. In de selectiefase werd gegadigden gevraagd om een reflectie op de eigen organisatie waaruit blijkt in welke mate de organisatie past bij de waarden van de opdrachtgever. Daarna volgde een concurrentiegerichte dialoog. Bij de beoordeling van de inschrijvingen is vervolgens een vaste prijs aangehouden en is 100% beoordeeld op kwaliteit. Reden om extra trots op deze gunning te zijn.
Met het tekenen van de voorovereenkomst, gaat voor het bouwteam de projectopstartfase lopen. Hierin bereidt het perceelteam als geïntegreerd team de contractfase voor.

Foto: Van Oord

Meer bij Van Oord>