Onderhoud sluizen Weurt en Heumen gegund

Rijkswaterstaat gunt het onderhoud van de sluiscomplexen Weurt en Heumen voor de komende 5 jaar aan de combinatie VolkerRail Nederland, KWS Infra en Van Oord Nederland. De combinatie gaat samenwerken onder de naam VIVO Weurt & Heumen. De werkzaamheden bestaan uit vast en levensduur verlengend onderhoud.

Per 1 maart 2021 gaat aannemerscombinatie VIVO Weurt & Heumen aan de slag met het nieuwe onderhoudscontract. Naast het onderhoud aan de sluiscomplexen bij Weurt en Heumen valt hieronder ook het onderhoud aan 2 hefbruggen en een gemaal.

Het vast onderhoud bestaat uit het uitvoeren van regelmatige inspecties en het plegen van onderhoud, van onderdelen smeren tot groenonderhoud, veiligheidsmiddelen controleren én storingen snel oplossen. Bij het levensduur verlengend onderhoud gaat het om grotere werkzaamheden, bijvoorbeeld om een grondige aanpak van de sluisdeuren (scheuren herstellen, conserveringen vernieuwen en nivelleerschuiven reviseren) en de vervanging van alle camera’s en geluidsvoorzieningen.

De sluizen Weurt en Heumen bevinden zich aan de uiteinden van het Maas-Waalkanaal. Sluiscomplex Heumen verbindt het kanaal met de Maas. Dit complex bestaat uit een schutsluis (1927) en een keersluis (2013). Het sluiscomplex Weurt verbindt het kanaal met de Waal. Het complex bestaat uit 2 schutsluizen: een oostsluis (aangelegd tussen 1923 en 1928) en een westsluis (1975). Jaarlijks passeren circa 29.000 binnenvaartschepen deze 2 sluiscomplexen.

Meer bij RWS>