Onderhoud Sluis Belfeld klaar

Foto: Rijkswaterstaat

Begin oktober 2021 zijn de onderhoudswerkzaamheden aan Sluis Belfeld nagenoeg afgerond. Sinds oktober 2020 verricht Heijmans in opdracht van Rijkswaterstaat onderhoud aan de bijna 100 jaar oude (1926) sluis.
Tijdens de werkzaamheden zijn de hydroliekslangen en de nivelleersystemen, de schuiven in de sluisdeuren, vervangen. De deuren zijn hiervoor uit het water gehesen en op de kant onder handen genomen. Inmiddels zijn alle schuiven vervangen en zijn de deuren terug ingehesen en hebben er tests plaatsgevonden. Die werkzaamheden namen in Belfeld een jaar in beslag. Dit komt mede door de omvang en het gewicht van de deuren. Een sluisdeur weegt meer dan 40 ton. Bovendien leren de werkzaamheden dat een sluisdeur tot wel 9 ton aan slib met zich mee kunnen dragen. Dat allemaal zorgvuldig verwijderd en afgevoerd moet worden.

Rond de jaren 20 in de vorige eeuw is er een start gemaakt om de Maas te kanaliseren en beter bevaarbaar te maken. Zo werd het Julianakanaal aangelegd en het Lateraalkanaal Linne-Buggenum. In de Maas zelf kwamen 7 stuwen, van zuid naar noord Borgharen, Linne, Roermond, Belfeld, Sambeek, Grave en Lith.
Dit totaal aan vaarwegen, stuwen en sluizen wordt de Maasroute genoemd. Ook aan de Maassluis in Sambeek en de kanaalsluis van Heel vinden op dit moment onderhoudswerkzaamheden plaats. Op beide locaties worden die in december 2021 afgerond. In 2022 wordt gestart met het repareren van de nivelleersystemen van Sluis Linne. Dankzij deze werkzaamheden neemt de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de totale route voor de scheepvaart toe.

Meer bij Rijkswaterstaat>