Onderhoud kunstwerken Rijkswaterstaat Oost-Nederland gegund

De komende zes jaar wordt het vaste onderhoud van de sluizen, gemalen, aflaatwerken en (vaste en beweegbare) bruggen van Rijkswaterstaat in Oost-Nederland gedaan door de combinatie Vitaal. Rijkswaterstaat heeft de opdracht onlangs gegund aan de combinatie, die bestaat uit de bedrijven Van den Herik, BAM Infra Nederland en Dynniq Mobility, met SPIE als strategische partner.

Rijkswaterstaat werkt het hele jaar door aan beheer en onderhoud van de (vaar)wegen voor een goede bereikbaarheid. In Oost-Nederland zal de combinatie Vitaal het onderhoud doen van de (natte) kunstwerken: twaalf schutsluizen, drie stuwcomplexen, 72 bruggen, zes gemalen en vijftig aflaatwerken. Rijkswaterstaat zorgt hiermee voor een vlotte en veilige doorvaart van het scheepvaartverkeer en voor voldoende (drink)water. De start van de werkzaamheden is voorzien vanaf 1 juli 2022.
Om innovatie te stimuleren, heeft dit prestatiecontract een relatief lange looptijd van maximaal tien jaar (zes jaar vast, met twee keer mogelijkheid tot verlening van twee jaar). Dit geeft de opdrachtnemer de mogelijkheid om investeringen te doen die terug te verdienen zijn, bijvoorbeeld door te investeren in slimme manieren van werken op het gebied van assetmanagement en datagedreven onderhoud.

Sluis bij Eefde. Foto Rijkswaterstaat

Meer bij Rijkswaterstaat>