Onderhoud en verbetering Noord-Hollandse wegen, vaarwegen en bruggen in 2021

De provincie Noord-Holland gaat in 2021 € 169 miljoen investeren in het verbeteren, vervangen en onderhouden van wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen.

De projecten variëren van een fietsveilig kruispunt op Texel en de aanleg van een vrije busbaan tussen Amstelveen en Schiphol tot het vervangen van de oevers van het Noordhollandsch Kanaal. Gedeputeerde Staten leggen het voorstel voor de uitgaven voor aan Provinciale Staten, die hier in november bij de behandeling van de begroting voor 2021 over beslissen.

De provincie Noord-Holland heeft 645 kilometer wegen, 50 kilometer vrijliggende busbanen en 246 kilometer vaarwegen in eigendom. Langs een groot deel van deze N-wegen liggen fietspaden (384 km) die ook eigendom van de provincie zijn. Tot slot zijn er 590 kunstwerken, zoals bruggen, sluizen, tunnels en ecoducten. Al deze infrastructuur wordt door de provincie onderhouden en indien nodig verbeterd, vervangen of uitgebreid. In het Integraal Meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur staan alle (verwachte) werkzaamheden voor de periode van 2021 tot 2028.

Veel meer over de investeringen per regio zijn te vinden op de website van de provincie Noord-Holland>