Onderhoud dynamische verkeerssystemen West-Nederland Zuid gegund

Rijkswaterstaat Centrale Informatie Voorzieningen heeft BAM Infra Verkeerstechniek de opdracht verleend voor het onderhouden van alle dynamische verkeerssystemen langs de rijkswegen in regio West-Nederland Zuid. BAM scoorde met haar EMVI-plan hoog op de onderdelen duurzaamheid, ketensamenwerking en veiligheid. De contractsom bedraagt ongeveer € 12 miljoen.
Met de gunning van dit vijfjarige contract is BAM Infra Verkeerstechniek verantwoordelijk voor het onderhouden en in stand houden van alle dynamische verkeerssystemen langs de rijkswegen in de regio West-Nederland Zuid.
Het EMVI-plan van BAM toont volgens Rijkswaterstaat aan dat BAM duurzaam en circulair opereert en zoekt naar mogelijkheden voor het beperken van CO2-uitstoot, energieverbruik en het gebruik van grondstoffen. Het BAM-materieel is CO2-neutraal, zaken die defect zijn repareert BAM in plaats van te vervangen en materialen worden waar mogelijk hergebruikt.
De transitiefase start op 1 april 2021. De overeenkomst start officieel op 1 november en heeft een looptijd van vijf jaar, met de optie tot één keer verlengen met twee jaar.

Meer op de website van BAM Infra>