Offshore zonnepark Noordzee breidt uit

Voor de kust van Scheveningen drijft een testopstelling met aan elkaar gekoppelde zonnepanelen, die al twee jaar wind, golven en stroming hebben doorstaan. Initiatiefnemers Oceans of Energy gaat de testopstelling van dit zonnepark-op-zeesysteem vergroten met een opbrengst naar 1MW.
Samen met Deltares en andere partners worden verschillende kennisvragen onderzocht om zonne-energie op zee te  kunnen oogsten. Oceans of Energy wil dit systeem de komende jaren verder opschalen naar 10 MW en vervolgens 100 MW, ofwel energie voor 30.000 huishoudens.

In de Deltagoot van Deltares zal een proefopstelling van de drijvende zonnepanelen blootgesteld worden aan golven zoals die ook op de Noordzee voorkomen. Volgens Roderik Hoekstra, waterbouwkundige bij Deltares is de zee is niet de makkelijkste plek om een drijvend zonnepark te bouwen. Golven zorgen voor hoge krachten op de zonnepanelen. In de Deltagoot willen de onderzoekers onder andere meten hoe groot deze krachten zijn, en hoe de configuratie van de zonnepanelen op de drijvende platforms kan worden geoptimaliseerd. Met deze resultaten kunnen vervolgens ontwerprichtlijnen worden bepaald.
Daarnaast onderzoekt Deltares of de zonnepanelen een dempende werking hebben op golven. Daarmee kan worden bepaald of er gunstige omstandigheden kunnen worden gecreëerd voor bijvoorbeeld aquacultuur. Oceans of Energy heeft voor ogen om de zonnepanelen te bouwen in windmolenparken om deze ruimte effectief te benutten.
De testen in de Deltagoot worden in het voorjaar 2022 uitgevoerd.

Meer bij Deltares>