Offshore opdracht Guyana


Van Oord en Subsea 7 hebben een opdracht ontvangen van ExxonMobil dochter Esso Exploration and Production Guyana Limited (EEPGL) voor het Gas to Energy project voor de kust van Guyana.
De opdracht van het consortium omvat het projectmanagement, de engineering en installatie van ongeveer 190 kilometer aardgaspijpleiding in waterdieptes tot 1.400 meter, inclusief de aanleg van een aanlanding. De pijpleiding loopt van het Liza-veld in Guyana’s offshore Stabroek Oil and Gas Block naar een onshore aardgasgestookte elektriciteitscentrale ten westen van de Demerara River, langs de kust van Guyana.
De werkzaamheden voor Van Oord bestaan uit het aanleggen van de aanlanding waar de pijpleiding aan land komt met behulp van Horizontal Directional Drilling (HDD) en de installatie van 75 kilometer pijpleiding dicht bij de kust. Van Oord zal zijn pijpenlegger voor ondiep water, Stingray inzetten in waterdieptes tot 28 meter. De werkzaamheden beginnen medio 2023.

Verwacht wordt dat de vraag naar elektriciteit in Guyana de komende vijf jaar aanzienlijk zal toenemen, samen met een snelgroeiende economie. Het project zal Guyana’s koolstofarme ontwikkelingsstrategie ondersteunen, dat een plan inhoudt om zware stookolie te vervangen door aardgas als voornaamste energiebron. De pijpleiding zal 50 miljoen standaard kubieke voet gas per dag vervoeren. Hiermee kan een krachtcentrale van 300 megawatt worden aangedreven. Het project moet aanzienlijke voordelen opleveren voor Guyana, met name door de opwekking van schonere, betaalbare en betrouwbaardere elektriciteit.

Van Oord>