Ocean Spiral
Ocean Spiral: Japan ontwerpt diepzeestad

30 januari 2015 – Eind vorig jaar lanceerde de Japanse international Shimizu Corporation een plan dat de problematiek van overbevolking moet oplossen. Het bedrijf bedacht een onderwaterstad die aan vijfduizend bewoners onderdak zou kunnen bieden. Er kunnen kantoren, appartementen en ontspanningsruimten in worden gevestigd, en men voorziet faciliteiten voor toeristen. Het idee is dat het overgrote deel van onze planeet bestaat uit oceanen, en dat zeventig procent daarvan weer bestaat uit diepzee; dus waarom daarvan geen gebruik gemaakt?
De stad – ‘Ocean Spiral’ – bestaat uit een bol van 500 meter in diameter die via een vijftien kilometer lange, flexibele spiraal is verbonden met een fabriek op de zeebodem, drie of vier kilometer daaronder. Centraal in de bol wordt een enorm, diabolovormig atrium gebouwd, de ‘central tower’, die in lagen is opgebouwd en waarin zich alle mogelijke faciliteiten bevinden, tot aan parken aan toe.

De bovenkant van de bol – die volgens de bedenkers ‘als een ruimteschip in de oceaan dobbert,’ steekt boven het zeeoppervlak uit. Daar bevindt zich de entree en wordt lucht ingelaten. Tegen de wand van de bol zullen wegen worden aangelegd en appartementen worden gebouwd, zogenaamde deep sea suites, met uitzicht op (of beter onder) de oceaan.
In de spiraal die de stad met de oceaanbodem verbindt, is een transportinfrastructuur aangebracht waarmee grondstoffen en personen van en naar de fabriek op de oceaanbodem kunnen worden gestuurd. De fabriek moet een rol spelen in de CO2-opslag dan wel hergebruik en de winning van grondstoffen uit en onder de oceaanbodem. Energie denkt men te kunnen winnen uit het temperatuurverschil tussen verschillende waterlagen; zoet water wordt in de fabriek gemaakt met behulp van omgekeerde osmose en de hoge druk die daar heerst; voedsel wordt lokaal geproduceerd op basis van offshore agrocultuur en viskweek.
De diepzee biedt volgens Shimizu enorme, nog ongebruikte mogelijkheden in termen van duurzame energievoorziening, voedsel en grondstoffen.
‘Breaking free from past patterns of land development, which have focused mainly on efficiency, this plan is intended to promote true sustainability while maximizing use of the deep sea’s resources,’ zegt Shimizu Corporation daarover op haar website.

Bij de ontwikkeling van het diepzeestadconcept heeft het Shimizuconcern nauw samengewerkt met de Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology en de universiteit van Tokyo. Shimizu verwacht dat de bouw van de eerste diepzeestad binnen vijf jaar kan starten. De eerste bewoners zouden er binnen vijftien jaar hun intrek kunnen nemen.

Bron: Shimizu>

Shimizu: brochure Ocean Spiral>

Ocean Spiral