Noordelijke dokdeur Maeslantkering ingehesen

Na een onderhoudsbeurt van twee maanden bij Hollandia Services in Krimpen aan den IJssel is vanmorgen, op 23 juli 2019, de noordelijke dokdeur van de Maeslantkering weer ingehesen. De deur weegt 325 ton, is 2,5 m breed, 14,5 m hoog en 22,5 m lang.
Eens in ongeveer tien jaar geeft Rijkswaterstaat de dokdeuren een grondige onderhoudsbeurt. Onderhoud doet Rijkswaterstaat altijd in de zomer vanaf 15 april tot 1 oktober. In de winter moeten onze stormvloedkeringen namelijk bedrijfsklaar zijn. Na het schoonmaken zijn er voor de conservering van het staalwerk enkele plekken bijgewerkt, zowel op de schuiven in de dokdeur, als aan de buiten- en binnenzijde van de dokdeur zelf. Daarnaast zijn er enkele kleine aanpassingen aan het bewegingswerk gedaan en zijn de elektrische aansluitingen op de deur vervangen.
De dokdeur sluit het dok af waar de kerende wand (een van de ‘armen’) van de Maeslantkering in ligt. Het dok maakt in het zomerseizoen onderhoud mogelijk en beschermt de kerende wand gedurende het jaar ook tegen een mogelijke aanvaring. Bij een sluiting van de Maeslantkering wordt ruim voor het uitvaren eerst de waterstand in het dok gelijk getrokken met de waterstand op de rivier door de dokschuiven te openen. Daarna wordt de dokdeur geopend door een lier. Na afloop van een stormsluiting, als de kerende wand weer in het dok is gevaren, sluit de dokdeur ook weer met behulp van de lier.

De Maeslantkering ligt in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland en werd gebouwd tussen 1991 en 1997. Het bouwwerk is volledig automatisch gestuurd en vormt samen met de Hartelkering en de dijkverbreding Rozenburg de Europoortkering. De Maeslantkering is een voorliggende kering, wat betekent dat zij de 1e klappen opvangt bij hoogwater vanuit zee. Hiermee beschermt de stormvloedkering de inwoners van Zuid-Holland.

RWS>