No-Dig innovatieprijzen

Impressie van het NSTT No-Dig Event 2023 (foto: NSTT)

13 oktober 2023 – Smet Tunneling en Sitetec met LaValley Industries wonnen ieder één van de NSTT-No-Dig prijzen van dit jaar. Smet Tunneling won de 24e NSTT No-Dig Award 2023 voor haar online-monitoringssysteem bij micro-tunneling. Sitetec won, samen met LaValley Industries, de NSTT Publieksprijs 2023 met de introductie van de Tonghand exit-tool (zie foto). Aldus werden de prijzen broederlijk verdeeld.
De NSTT No-Dig Award wordt jaarlijks toegekend door een vakjury aan een innovatief en maatschappelijk relevant project waarbij sleufloze technieken centraal staan. De NSTT Publieksprijs werd dit jaar toegekend door de meer dan 2000 bezoekers van het NSTT No-Dig Event 2023.
De innovatie van Sitetec betrof de introductie van de Tonghand-exittool op de Nederlandse markt. Deze Tonghand-tool maakt het mogelijk om bij het uittredepunt van een boring de boorstangen en ander boorequipment los te koppelen en aan te draaien, zonder dat personeel zich direct in de zone rond het boorequipment hoeft te bevinden.
De inzending van Smet Tunnelling laat volgens NSTT zien dat online monitoringssystemen, waarin verschillende datastromen en geografische informatie overzichtelijk en real-time beschikbaar gemaakt worden tijdens het boorproces, zoals die al verscheidene jaren voor grote boortunnelprojecten gebruikt worden, nu ook voor projecten met beperktere diameter en omvang ingezet kunnen worden. Zeker in stedelijke omgeving maakt dit een betere controle van het boorproces mogelijk en verlaagt het risico op omgevingsbeïnvloeding en schade aan bebouwing.

Meer bij NSTT>