NLingenieurs roept keten op tot digitalisering:
‘Het kan sneller en duurzamer’

18 maart – De bouwketen loopt niet voorop als het gaat om digitalisering. Dit heeft als gevolg dat er kostbare uren besteed worden aan het opstellen en overdragen van bouwontwerpen aan overheid, opdrachtgevers en samenwerkingspartners in de keten. Kostbare uren, die steeds schaarser worden, omdat het aantal mensen schaarser wordt. De maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en de vernieuwing en renovatie van de infrastructuur blijven onverminderd groot. Volgens NLingenieurs vraagt dat om een integrale aanpak en nieuwe vormen van samenwerking met de hele keten. Op die manier kunnen er met de juiste kennis, sneller en met minder mensen, duurzame oplossingen gevonden worden.
Het wordt volgens NLingenieurs hoog tijd dat de overheid regie neemt over digitalisering. De overheid kan een grote rol spelen door het standaardisatieproces te stimuleren. NLingenieurs roept alle partijen uit de bouwketen op om digitalisering concreet te maken en met elkaar in gesprek te gaan. Zelf neemt zij het initiatief door het opstellen van het position paper en een digitaliseringsagenda.
Op 15 maart overhandigde Otto Schepers, voorzitter van de NLingenieurs-community Digitalisering, een position paper aan Joseph Kuling. Joseph is voorzitter van Bouw Digitaliseringsraad (BDR). Met het position paper vraagt de branche aan de overheid, opdrachtgevers en samenwerkingspartners om te investeren in digitalisering en gezamenlijke doelen te stellen.

Meer bij NLingenieurs>