NL2120 ontvangt Grote Maaskantprijs

(Foto: Deltares)

17 juni 2024 – De Grote Maaskantprijs wordt dit jaar uitgereikt aan het collectief van wetenschappers, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties achter project NL2120. De Grote Maaskantprijs wordt een keer in de twee jaar toegekend aan één of meerdere personen die zich in bijzondere mate hebben onderscheiden op het terrein van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur door publicitaire-, onderwijs- en/of onderzoeksactiviteiten.
In NL2120 werken overheden, natuurorganisaties, ingenieursbureaus, baggerbedrijven en kennis- en beroepsinstellingen samen tien jaar lang aan nature-based oplossingen voor grote uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie, natuurinclusieve landbouw, biodiversiteit en wonen.nHet programma bestaat uit tien inhoudelijke werkstromen, waarin Deltares samen met de WUR met name aan de lat staat voor de fysisch-ecologische, sociaal-economische en institutionele kennis en de kennisintegratie.
De jury roemde vooral de manier waarop NL2120 een ‘steekhoudende ruimtelijke toekomstvisie’ ontwikkelt. ‘Het collectief bundelt kennis, beleid en ondernemerschap om urgente ruimtelijke transities vorm te geven. Het laat zien dat het vormgeven aan complexe samenwerkingen daarvoor essentieel is en markeert daarmee het begin van een nieuw planologisch, stedenbouwkundig en architectonisch tijdperk. Het collectief ontvangt de Grote Maaskantprijs als beloning en als aanmoediging voor deze aanpak,’ aldus de jury.

Consortium NL2120 bestaat uit Stichting Ecoshape (een vertegenwoordiging van Boskalis, van Oord, Arcadis, HKV, RHDHV, Sweco, Witteveen+Bos e.a.), de provincie Fryslân, de gemeentes Dordrecht en Rotterdam, Staatsbosbeheer, kennisinstellingen Deltares, Wageningen University & Research, TU Delft, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht en een brede reeks natuurorganisaties (ARK Rewilding NL, De Noordzee, IUCN NL, IVN, Natuur & Milieu, Natuur & Milieu Federaties, Natuurmonumenten, SoortenNL, Vogelbescherming en WNF) en de opleidingsinstellingen COE Groen, Deltaplatform en Yuverta/Aeres.

Meer bij Deltares>