Antwerpen en Rotterdam willen meer pijpleidingen


14 maart 2013 – De havens van Antwerpen en Rotterdam herbergen twee van de grootste industriële clusters in Europa. Voor de hierin opererende industriebedrijven zijn pijpleidingen van cruciaal belang. Een jaar geleden hebben het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en Havenbedrijf Rotterdam aangekondigd te gaan samenwerken om de mogelijkheden te onderzoeken naar de versterking van de pijpleidinginfrastructuur tussen de twee havens. De havenbedrijven hebben daartoe inmiddels gezamenlijk een tracéstudie en globale kostenraming voor de ontwikkeling van een pijpleidingbundel tussen Antwerpen en Rotterdam laten uitvoeren. De komende tijd willen de havenbedrijven op basis van de resultaten van de studie een gezamenlijke business propositie opstellen en aan investeerders en mogelijke gebruikers in hun havens voorleggen.

Tracéstudie
Er is onderzoek gedaan naar een bundel van vier leidingen, voor olieproducten, chemieproducten, industriële gassen en kooldioxide. Het gaat om een tracé van 130 km tussen het hart van de Antwerpse haven en de Maasvlakte in de Rotterdamse haven. Tussen de twee havens is de bundel geprojecteerd in de 75 km lange landelijke Buisleidingenstraat, die door Brabant, langs Moerdijk en door de Zuid-Hollandse eilanden loopt. In deze Buisleidingenstraat liggen al diverse leidingen met een totale lengte van ca. 1.400 km. In de havens zelf liggen vergelijkbare aantallen kilometers leiding tussen de diverse bedrijven. Een nieuwe leidingenbundel zou de industriële clusters van beide havens verder kunnen versterken en het transport van de meest milieuvriendelijke transportmodus stimuleren. Pijpleidinginfrastructuur is een veilig en duurzaam alternatief voor transport via weg, water en spoor, verbetert de bereikbaarheid en flexibiliteit, en zorgt ervoor dat de haven- en industriecomplexen van Antwerpen en Rotterdam zich kunnen blijven ontwikkelen.

Business propositie
Investeerders en mogelijke gebruikers in beide havens zullen de komende maanden een gezamenlijke business propositie voorgelegd krijgen. Als bij deze partijen interesse voor pijpleidinginfrastructuur tussen de havens bestaat en er een duidelijke win-win uit voortvloeit voor beide havengemeenschappen, kan er in de loop van dit jaar samen met investeerders en marktpartijen een gericht plan voor realisatie van een pijpleidingbundel worden ontwikkeld.

Bron: Havenbedrijf Rotterdam>