Minder files door slimmer rekenen

14 maart 2013 – Slimme modellen en algoritmes maken het mogelijk om files te verminderen, vooral in gebieden waar veel vrachtwagens zijn. Dat blijkt uit drie proefschriften waarop Thomas Schreiter, Yufei Yuan en Femke van Wageningen-Kessels in de week van 18 maart promoveren aan de TU Delft.

Snelwegen met veel vrachtwagens zijn extra gevoelig voor files. En áls er een file staat, zijn de kosten hoog. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de A15 van en naar de Rotterdamse haven, waar soms wel 25 procent vrachtwagens rijden. Door speciaal voor deze situaties betere voorspellingen te maken en beter advies te geven, kunnen files en bijbehorende kosten verminderd worden.

Verkeersstromen bestaan uit verschillende soorten voertuigen, zoals auto’s en vrachtwagens. Toch houden veel modellen geen rekening met de verschillen in de dynamica van deze voertuigen. Maar de verschillen hebben wél grote invloed op de verkeersstroom en dus op files. Daarom is het voor veel toepassingen, zoals het schatten, voorspellen en regelen van verkeer, van belang dat de verschillen meegenomen worden. Het trio promovendi heeft daarom een nieuw model, Fastlane, ontwikkeld en toegepast dat de verschillen tussen soorten voertuigen wel meeneemt.

De ontwikkelde methoden kunnen toegepast worden door wegbeheerders, ontwikkelaars van navigatiesystemen en transporteurs om automobilisten en vrachtwagenchauffeurs nauwkeurige filevoorspellingen en beter advies te geven. Hierdoor zullen vrachtwagenchauffeurs en automobilisten hun route slimmer kiezen en op deze manier sneller, met minder kosten en met minder uitstoot hun bestemming bereiken.De onderzoeksresultaten worden nu al toegepast op de website www.regiolab-delft.nl/boshbr.

Bron: TUD>