Horizontaal gestuurde boringen ‘Nieuwe Warmteweg’

7 maart 2013 – In de weekenden van 9 en 10 maart en dat van 23 en 24 maart staan in Rotterdam indrukwekkende ondergrondse werkzaamheden op het programma. Aannemersbedrijf Visser & Smit Hanab legt dan twee geïsoleerde warmteleidingen aan – een aanvoer- en een retourleiding, elk met een lengte van vijftienhonderd meter en een diameter van zestig centimeter – via horizontaal gestuurde boringen.

De werkzaamheden zijn onderdeel van de aanleg van een nieuw ondergronds warmtenet, de Nieuwe Warmteweg geheten. Via dit net van zesentwintig kilometer lang, gaat Warmtebedrijf Rotterdam vanaf eind 2013 restwarmte van afvalcentrale AVR van Gansewinkel in Rozenburg naar verschillende locaties in Rotterdam transporteren. De aan te brengen leidingen lopen vanaf het bovengrondse warmteknooppunt aan de Brielselaan onder de Maashaven, Katendrecht en de Rijnhaven naar de Wilhelminapier. Hier sluiten ze aan op een warmtedistributienet van Eneco.

Bron: COB>