A4 Delft-Schiedam: start werkzaamheden landtunnel

4 februari 2013 – Rijkswaterstaat begint in februari met de werkzaamheden voor de landtunnel onder de nieuwe snelweg A4 tussen Delft en Schiedam. De voorbereidende werkzaamheden vinden plaats tussen het Kethelplein en het informatiecentrum. De tunnel is eind 2015 open voor verkeer.

Voordat begonnen wordt met de bouw van de nieuwe landtunnel vinden van februari tot en met april 2013 voorbereidende werkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden betreffen het inrichten van het bouwterrein. Tevens start in deze periode ook de bouw van een tijdelijke betoncentrale binnen het bouwterrein aan de overzijde van het informatiecentrum van Rijkswaterstaat. Deze betoncentrale wordt binnen het bouwterrein geplaatst om tijdens de bouw van de landtunnel het benodigde beton zo snel mogelijk aan te kunnen leveren.

Naar verwachting starten Rijkswaterstaat en A4all begin april 2013 met het heiwerk en het aanbrengen van de fundering van de nieuwe landtunnel. Het heiwerk wordt uitgevoerd met diverse heistellingen die zich aan beide zijden van de landtunnel bevinden. Het werk neemt circa vier maanden in beslag.

A4 Delft – Schiedam
Rijkswaterstaat legt met het consortium A4all 7 kilometer nieuwe snelweg aan van Delft tot aan het Kethelplein. Van de 7 kilometer wordt 2,6 kilometer van de nieuwe weg half verdiept aangelegd (vanaf Delft). Hierna volgt 1,4 kilometer verdiepte weg tot aan de bebouwing bij Vlaardingen en Schiedam. Daar verdwijnt de snelweg in een landtunnel van 2 kilometer. Hierna kruist de A4 het knooppunt Kethelplein om vervolgens aan te sluiten op de bestaande A4 naar de Beneluxtunnel en de A20. Op de A4 tussen de Kruithuisweg in Delft en de Beatrixlaan in Rijswijk worden dubbellaags ZOAB en verkeerssignalering aangebracht.

Meer A4 op de site van RWS>