Utrecht: boskap voor A27 onnodig


2 – maart 2013 – De omstreden verbreding van de A27 bij Utrecht is helemaal niet nodig. Tenminste, dat vindt de gemeente Utrecht. Uit onderzoek van Witteveen + Bos, in opdracht van de gemeente, blijkt dat de betonnen bak waarin de huidige snelweg ligt, plaats kan bieden aan meer rijstroken. Het kappen van een deel van het bos Amelisweerd kan dan achterwege blijven.


Minister Schultz Van Haegen van Infrastructuur wil de A27 verbreden en er twee keer zeven rijstroken aanleggen. In dat plan moet een deel van het bos Amelisweerd gekapt worden en dat stuit op veel verzet van omwonenden en milieuorganisaties.

De verbreding van de A27 is bovendien  technisch complex, omdat in 1981-1985 tijdens de oorspronkelijke aanleg van de A27 een folie onder het verdiepte deel ten zuiden van de open tunnelbak is aangelegd. Dit folie voorkomt dat de A27 onder water loopt. Het is niet mogelijk deze folie te doorboren of te verbreden, waardoor er geen grote funderingspalen (zoals brugpijlers) gebouwd kunnen worden. Eveneens is daardoor de extra ruimte aan weerszijden beperkt tot 16 meter. Tevens is het niet mogelijk om het spoorviaduct van de spoorlijn Utrecht – ‘s-Hertogenbosch breder te maken of te vervangen door een nieuw viaduct.
Het idee van Witteveen + Bos is dat de betonnen bak bij Amelisweerd gewoon kan blijven liggen, als de nieuwe rijstroken erin wat smaller worden Daarbij (3,05 m, tegen 3,50 m in de oorspronkelijke plannen. Een breedte van 3,05 m zou nog net voldoen aan de toegestane ondergrens en wordt volgens het rapport elders regelmatig toegepast, zoals in stedelijk gebied met beperkte ruimte.) Verder zou de maximumsnelheid wordt verlaagd en de vluchtstrook in de bak vervallen. Volgens Utrecht kan er een bedrag van enkele honderden miljoenen (wellicht € 400 miljoen) worden bespaard.

Het rapport van W&B online>