Havens moeten flexibeler worden

18 maart 2013 – Havens moeten flexibeler worden, zodat volgende generaties ze naar behoefte kunnen aanpassen. Dat is het dringende advies van Poonam Taneja, promovendus aan de TU Delft. Op dinsdag 19 maart zal zij haar proefschrift over dit onderwerp verdedigen.

‘De toekomst van havens is gehuld in onzekerheden’, vindt Taneja. ‘Havens worden geconfronteerd met nieuwe eisen wat betreft functie en schaal, nieuwe externe restricties en veranderende verwachtingen. Havens die niet aan deze eisen kunnen voldoen, moeten wellicht kostbare aanpassingen doorvoeren, anders verliezen ze vrachtvolume en verzwakt hun concurrentiepositie. Een aannemelijke verklaring voor deze situatie is dat de traditionele methoden van havenplanning statisch zijn gebleven in een dynamische wereld. Traditionele havenplanologen zijn niet gewend om in termen van onzekerheid te denken. Ze komen daarom met weinig flexibele plannen en ontwerpen op basis van deterministische prognoses. Het is duidelijk dat een nieuwe aanpak vereist is.’

Volgens de onderzoekster is er naast flexibiliteit ook een ‘strategische planner’ nodig: een generalist die voor een holistische benadering kiest, die begrijpt wat de taken van een ingenieur, een econoom, een manager en een beleidsmaker zijn, en die met de vele disciplines in zijn planningteam kan communiceren. Hij moet hun kennis kunnen integreren, onzekerheidsaspecten meenemen in standaarden en projecten, streven naar innovatieve flexibele oplossingen en deze kunnen rechtvaardigen tegenover de autoriteiten.

Meer op de site van de TU Delft>