Baggerbuffer moet waterkwaliteit Wormer- en Jisperveld verbeteren

 

11 maart 2013 – Het Wormer- en Jisperveld is het grootste aaneengesloten veenweidegebied van West-Europa en één van de belangrijkste weidevogelgebieden in Nederland. Omdat de waterkwaliteit in het Wormer- en Jisperveld te wensen overlaat, zijn de vereniging Natuurmonumenten, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Provincie Noord-Holland en de Gemeente Wormerland in 2001 gezamenlijk gestart met het project ‘Wormer- en Jisperwater’.

Onderdeel van het project is het verwijderen van grote hoeveelheden bagger. Het Hoogheemraadschap heeft de Advies Combinatie Veenweidegebieden (ACV) onder leiding van Tauw  ingeschakeld om een groot deel van het baggerwerk te verzorgen. Een project met een totale omvang van 5,5 miljoen euro in een zeer complexe omgeving.

Baggerbuffer
Omdat Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier steeds meer problemen ondervindt om bagger op het land te verwerken en omdat landafkalving en baggeraanwas een continu proces zijn, heeft Tauw het idee van de Baggerbuffer geopperd en deze samen met TenCate Geosynthetics uitgewerkt.

De Baggerbuffer vormt een kunststof onderwater constructie waarachter gebaggerd slib wordt geborgen. Door gebruik te maken van drijfvermogen en zwaartekracht is de Baggerbuffer in staat om het slib onder water op te sluiten. Deze constructie staat garant voor definitieve slibberging, ontwikkeling van natte natuur, oeverbescherming en behoud van waterdiepte. Ook draagt de Baggerbuffer bij aan CO2-reductie doordat oxidatie op het land wordt voorkomen.

Mede op voorstel van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is het idee van de Baggerbuffer ingediend voor de Waterinnovatieprijs 2012.
Bron: Tauw>