Ecologisch onderzoek effecten proefboring schaliegas Noordoostpolder

1 maart 2013 – In de gemeente Noordoostpolder doet Royal HaskoningDHV in opdracht van Cuadrilla Resources ecologisch onderzoek. Het onderzoek vindt plaats op de beoogde locaties waar Cuadrilla mogelijk een proefboring gaat uitvoeren naar schaliegas. Het ecologisch onderzoek wordt gedaan om na te gaan of er effecten te verwachten zijn op bepaalde beschermde diersoorten. Het onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van beschermde diersoorten bestaat uit een veldinventarisatie en wordt doorgaans in dit jaargetijde gedaan. Door het ontbreken van gebladerte en bodemvegetatie zijn nesten en schuilplaatsen van deze dieren goed waar te nemen.

Meer>