Interesse van New York voor Multikering

1 februari 2013 – Het CURNET Multidijk concept is geselecteerd in New York City Waterfront Construction Competition. Het gaat om een prijsvraag die de stad New York het najaar van 2012 uitschreef om ideeën te genereren voor de zeer hoge onderhoudslasten van de oude haveninfrastructuur. Een door het CURNET Multidijk-programma gevormd consortium ontwikkelde een nieuw concept dat een structurele, duurzame oplossing moet bieden voor het New Yorkse Waterfront. (Het consortium bestaat uit het Ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam, de dienst infrastructuur van Rijkswaterstaat en de afdeling CiTG van de TU Delft). Het concept lost niet alleen de New Yorkse onderhoudsproblemen op, maar biedt ook een structurele oplossing, technisch en financieel, voor de waterveiligheid, een uiterst urgent onderwerp  sinds superstorm Sandy. Het Multidijk-concept bespaart door meervoudig gebruik van waterkeringen bovendien ruimte.  Deze integrale aanpak is door de New York City Development Company geselecteerd voor de tweede ronde van de prijsvraag.   De komende maanden gaat het CURNET-consortium het ontwikkelde concept verder uitwerken  en in maart in New York City  presenteren en toelichten.

Multidijk op de site van CURNET>