Nieuw en goedkoper type windmolenfundering

21 juni 2013 – Afgelopen maanden heeft Deltares in het Atlantic Basin in Delft een nieuwe funderingsconstructie voor offshore windmolens getest en een ontwerp voor de bodembescherming geoptimaliseerd. Met het onderzoek is aangetoond dat de bodembescherming een stuk goedkoper kan dan gedacht, wat het concept kansrijker maakt om in de praktijk te worden toegepast. Het gaat om Gravity Based Structures (GBS), een draagconstructie voor windmolens die drijvend kan worden aangevoerd en vervolgens door ballasten wordt afgezonken.
Het GBS-concept wordt in de olie- en gassector al jaren toegepast, maar komt nu ook voor offshore windmolenparken in de belangstelling. In een gezamenlijk onderzoeksproject met aannemers Van Oord en BAM en energiebedrijf RWE, onderzoekt Deltares de toepasbaarheid van dit type fundering voor de offshore windindustrie.
Voordeel van de GBS-funderingen is dat er geen dure grote kraanschepen nodig zoals bij monopalen, zodat hier op kosten kan worden bespaard. Daarnaast kan door het afzinken de installatie bijna geruisloos verlopen. Dat betekent minder onderwatergeluid dat mogelijk schadelijk kan zijn voor zeezoogdieren. Hierdoor kan de aanleg in elk seizoen doorgang vinden wat de planning van een offshore windpark aanzienlijk vereenvoudigt.

Veel meer op de site van Deltares>