Nieuwe verbinding N69 wint duurzame parel 2021

De Nieuwe Verbinding N69 ontvangt dit jaar de Duurzame Parel. Dit is een prijs die jaarlijks door Duurzaam GWW wordt uitgereikt aan een combinatie van opdrachtgever en opdrachtnemer, die in een Grond-Weg-Waterbouw-project meer dan gemiddelde aandacht hebben besteed aan het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW of elementen daaruit.
De nieuwe N69, die in de gebruiksfase volledig energieneutraal is, is daar volgens de jury een voorbeeld van. De 8,5km lange nieuwe weg wordt aangelegd om de doorstroming van verkeer, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in het grenscorridorgebied tussen België en de A67 bij Veldhoven te verbeteren.
Volgens je jury was een van de belangrijkste winstpunten van het project – uitgevoerd door de Provincie Noord-Brabant en Boskalis – dat naast de aandacht voor waardecreatie door duurzaamheidsmaatregelen, het project onderdeel is van de structurele verduurzaming van het totale werkpakket van beide partijen. Duurzaamheid als ‘business as usual’.
Zo werd een CO2-reductie ten opzichte van het referentieontwerp behaald van 25 procent en werd de weg energieneutraal gemaakt door integratie van zonnepanelen in de geluidsschermen van twee grote beekdalbruggen die samen meer opleveren dan nodig is voor de gebruiksfase van de weg (verlichting en pompinstallaties).
Verder bestond 90 procent van alle toegepaste grondstoffen uit hergebruikte materialen en werden er drie duurzame innovaties op het gebied van asfalt en beton toegepast. Ten slotte zijn er verschillende maatregelen genomen die meerwaarde opleveren wat betreft de natuur en biodiversiteit rondom de Nieuwe Verbinding N69, zoals extra fauna passages en hop-overs.

Boskalis>