Nieuwe toolkit, betere kustbeveiliging

20 november 2013 – Achttien Europese partners gaan samen een toolkit ontwikkelen om kusten minder kwetsbaar te maken voor de gevolgen van overstromingen. De nieuwe toolkit biedt beleidsmakers concrete gereedschappen en methoden om hun kust beter te beveiligen tegen de gevaren van overstromingen vanaf zee, kusterosie en plotselinge overstromingen door regenval.

Het samenwerkingsproject dat de toolkit tot stand brengt heeft de naam RISC-KIT (Resilience-Increasing Strategies for Coasts – toolKIT) en is geformeerd naar aanleiding van een Europese aanvraag in het kader van het FP7. Het draagt bij aan de doelstellingen van de EU om de gevolgen van rampen te verminderen. Deltares is coördinator van dit grote project, dat op 1 november van start is gegaan en heen looptijd heeft van drie en een half jaar.

 

De toolkit zal bestaan uit vier open source en vrij toegankelijke producten:

•Een rekenmethode (Coastal Risk Assessment Framework) waarbij snel op regionale schaal risicogebieden (hotspots) kunnen worden geïdentificeerd.

•Een overstromingswaarschuwingssysteem (gebaseerd op FEWS) en een besluitmodel (Decision Support System) voor deze hotspots, ontwikkeld door Deltares en TU Delft

•Een online managementgids met een bibliotheek van innovatieve en kostefficiënte maatregelen die kustbeheerders kunnen treffen om hun kust beter te beschermen.

•Een database met fysische, demografische en economische gegevens.

De toolkit wordt getest op locaties in tien verschillende Europese landen, maar is uiteindelijk generiek te gebruiken in de hele wereld. Overheden krijgen hiermee een tool in handen waarbij ze beter besluiten kunnen nemen als het gaat om de waterveiligheid in hun land.

Bron: Deltares>