Nieuwe ‘superdijk’ beschermt BommelerwaardMunnikkenland

 

9 juni 2016 – Donderdag 9 juni sloten minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en dijkgraaf Roelof Bleker van Waterschap Rivierenland de werkzaamheden aan het Ruimte voor de Rivierproject bij Munnikkenland af. Het 550 hectare grote gebied bij de samenvloeiing van Maas en Waal bij slot Loevestein is grotendeels teruggebracht naar de situatie van voor de inpoldering. Daarvoor is de oude rivierdijk afgegraven en een nieuwe ‘superdijk’ aangelegd. Deze dijk dient ook als vluchtplaats voor runderen en paarden op het moment dat het nieuwe natuurgebied overstroomt.

Door de afronding van dit project is op de Waal vanaf Nijmegen – in combinatie met andere Ruimte voor de Riviermaatregelen – een totale waterstandsdaling van 30 centimeter bereikt. De in 1995 geëvacueerde gebieden Tielerwaard en Bommelerwaard – een crisis die de directe aanleiding voor het programma Ruimte voor de Rivier vormde – zijn nu beter beschermd tegen hoogwater.

Blikvanger in Munnikenland tussen Waal en Afgedamde Maas is de nieuwe ‘Wakkere Dijk’ van ruim twee km lengte in de westelijke punt van de Bommelerwaard. Deze heeft een omvang die eerder doet denken aan een zeedijk dan aan een rivierdijk. Hierdoor heeft de dijk meerdere functies: hij biedt veiligheid aan de bewoners van de Bommelerwaard, is bij een overstroming een vluchtplaats voor de wilde Koniks (paarden) en Rode geuzen (runderen) die in het gebied verblijven en biedt ruimte aan recreatieve ontwikkeling.

Meer op de website van het ministerie van I&M>