Nieuwe station Delft klaar voor testfase

22 september 2014 – Het ondergrondse station en de nieuwe stationshal in Delft zijn zo goed als gereed en zijn op 19 september door de betrokken bouwers opgeleverd aan opdrachtgever ProRail. Voor de bouw van de stationshal is Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft (OBS) gedelegeerd opdrachtgever geweest. Met de oplevering is ProRail eigenaar van het ondergrondse station en heeft de spoortunnel tot haar beschikking om de komende maanden te gaan testen. De nieuwe stationshal is nu in handen van NS, die in december van dit jaar start met het inrichten van de winkels.
De bouw lag in handen van Strukton Worksphere, Strukton Rail, BAM Utiliteitsbouw en Combinatie CrommeLijn.
Het stationscomplex moet in 2015 in gebruik worden genomen.

Meer op de website van BAM>