‘Nieuwe Sluis Terneuzen goed voor Noordwest Europa’

5 februari 2015 – Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en de Vlaamse minister Ben Weyts (Mobiliteit en Openbare Werken) hebben donderdag 5 februari het Verdrag  tussen Nederland en Vlaanderen getekend voor de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen. De Nieuwe Sluis Terneuzen verbetert de toegang tot de Haven van Gent en Terneuzen en zorgt voor een vlotte doortocht van binnenvaartschepen tussen Nederland, België en Frankrijk. Verwacht wordt dat de sluis in 2021 gereed is.
De aanleg van de sluis kost naar verwachting € 920 miljoen. De kosten voor het onderhoud voor 30 jaar worden geraamd op € 75 miljoen. Nederland betaalt € 155 miljoen euro. Vlaanderen draagt de overige kosten.
Deze sluis is volgens beide landen belangrijk voor zowel Vlaanderen als voor Nederland. Ze levert een verbetering van de maritieme toegang van de haven van Gent en Terneuzen en geeft een reductie van de wachttijden voor de binnenvaart. Bovendien worden met vergroting van de totale capaciteit van het sluizencomplex de corridormogelijkheden richting Frankrijk verbeterd, wat de economieën van Vlaanderen en Nederland ten goede komt. Daarnaast draagt de Nieuwe Sluis Terneuzen bij aan verbetering van de luchtkwaliteit en is hij een katalysator ter versterking van de regionale economie.
De Nieuwe Sluis Terneuzen zal een sluis worden die in grote lijnen net zo lang en breed wordt als de vernieuwde sluizen in het Panamakanaal.  De Nieuwe Sluis met afmetingen 427 x 55 x 16,44 meter zal binnen het bestaande sluizencomplex in Terneuzen worden gerealiseerd. Het kanaal Terneuzen naar Gent is 32 kilometer lang. 16,6 kilometer hiervan ligt op Nederlands grondgebied, van Sas van Gent tot aan de Westerschelde bij Terneuzen. Het kanaal van Gent naar Terneuzen is een hoofdvaarweg voor de scheepvaart. In 2013 maakten 65.000 schepen gebruik van de sluis bij Terneuzen.
Nederland en Vlaanderen zullen gezamenlijk bij de Europese Commissie een aanvraag voor het verkrijgen van Europese Ten-T subsidies indienen.

Bron: Ministerie van I&M>