Nieuwe Sint Sebastiaansbrug in Delft is klaar

Na een – vanwege de coronacrisis bescheiden – opening kan sinds vrijdag 12 juni de nieuwe Sint Sebastiaansbrug in Delft weer worden gebruikt. De nieuwe brug vervangt die uit 1963 en heeft geluidsarm asfalt. Gemotoriseerd verkeer kan gebruik maken van 2 x 1 rijstrook. Voor het openbaar vervoer zijn twee rijstroken voor tram en bus. Deze rijstroken liggen aan de oostzijde van de brug. Aan beide kanten liggen voet- en fietspaden. Met de nieuwe brug moet Delft de komende 100 jaar weer een goede verbinding hebben tussen het centrum en de TU-wijk.
De aanleg van de nieuwe verbinding kende een bewogen geschiedenis. Het was aanvankelijk de bedoeling om tramlijn 19 over deze brug aan te leggen. Begin 2008 werd bekend dat de staat van onderhoud van de St. Sebastiaansbrug zodanig slecht was dat de aanleg van deze tramlijn niet zonder een grondige renovatie van de brug kon worden verricht. Daardoor liep de aanleg van dit gedeelte van tramlijn 19 vanaf het NS-station Delft naar de TU-wijk jarenlang vertraging op. De rails op het verdere traject liggen er al jaren ongebruikt bij.
Nu de brug weer is opengesteld voor verkeer, zal tramlijn 19 er nog geen gebruik van maken. Momenteel loopt er een onderzoek dat moet uitwijzen hoe kan worden voorkomen dat de tram de apparatuur van de onderzoekslaboratoria van de TU Delft verstoort. De resultaten hiervan worden binnen enkele maanden verwacht. Ook zijn er nog werkzaamheden nodig, zoals het aanbrengen van de tramsporen en de bovenleiding.
De vernieuwing van de Sint Sebastiaansbrug heeft € 25 miljoen gekost.

Meer bij de provincie Zuid-Holland>