Nieuwe planning Zuidasdok

Foto: Rijkswaterstaat

Zuidasdok heeft sinds 30 juni een nieuwe planning. Eerst zou één aannemer alle onderdelen realiseren. Nu is het project opgeknipt in onderdelen.
Zoals het er nu uitziet, start rond 2025/2026 de reconstructie van de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel. Dan is ook de bouw van de tunnel voor de zuidelijke rijbanen van de A10 Zuid begonnen. De extra reizigerstunnel van station Amsterdam Zuid, de Brittenpassage, is dan bijna klaar. En de grootscheepse vernieuwing van de huidige entree, de Minervapassage wordt gestart.
Met de Brittenpassage is het Zuidasdok sinds het najaar van 2018 bezig(externe link). In augustus 2021 worden twee delen van het dak(externe link) op hun plek geschoven. Volgens de huidige planning is deze passage uiterlijk in 2027 klaar.
In 2023 of 2024 start de reconstructie van knooppunt ‘De Nieuwe Meer’. Een moeilijke operatie, waaronder ook de bruggen over de Schinkel vallen. De aanbesteding van dit project is op 29 juni 2021 gepubliceerd. De reconstructie duurt tot uiterlijk in 2031.
De snelweg A10 verdwijnt in het centrum van Zuidas in tunnels, om ruimte te maken voor het station. De bouw van de tunnel aan de zuidkant start tussen 2024 en 2027. De opening van de tunnel is naar verwachting uiterlijk in 2034.
De vernieuwing van de Minervapassage start tussen 2025 en 2027, als de nieuwe Brittenpassage van station Amsterdam Zuid klaar is. De Minervapassage, de huidige entree van het station, zal er onder meer door de enorme verbreding geheel anders gaan uitzien. De vernieuwde Minervapassage moet uiterlijk in 2031 open gaan.
Ook knooppunt Amstel gaat gereconstrueerd worden, onder andere omdat het aantal rijstroken van vier naar zes per rijrichting gaat. Bovendien wordt op de A10 Zuid bestemmingsverkeer gescheiden van doorgaand verkeer. De reconstructie start volgens de planning in 2025 of 2026. Uiterlijk in 2033 moet het werk klaar zijn.
Tussen 2026 en 2029 start de bouw van de noordelijke tunnel. In 2022 krijgt eerst de Amsteltram (lijn 25) er een begin- en eindhalte(externe link) (op de Eduard van Beinumstraat), in afwachting van haar definitieve plek aan de zuidkant van het station. De noordelijke tunnel van de A10 Zuid gaat uiterlijk in 2035 open.
Als de zuidelijke tunnel van de A10 Zuid voldoende klaar is, kan het tramstation worden gebouwd. Het tramstation moet uiterlijk in 2031 af zijn.

Het nieuwe busstation komt aan de noordkant van station Amsterdam Zuid. Net als bij het tramstation begint de bouw al als er ondergronds nog aan de tunnel wordt gewerkt. Oplevering van het busstation staat gepland voor uiterlijk 2031.

Tot slot de onderdoorgang die voor fietsers en voetgangers de Antonio Vivaldistraat, aan de zuidkant van de A10, verbindt met het Beatrixpark aan de noordkant. Dit werk is al begonnen, maar zal nog lang in aanbouw blijven.
Tijdens de hele bouwperiode van Zuidasdok wordt telkens een deeltje van deze onderdoorgang gebouwd. Reden daarvoor is dat de A10 Zuid een paar keer moet schuiven. Uiteindelijk kan de Vivaldipassage worden afgebouwd als de A10 op zijn definitieve plek ligt. De opening staat uiterlijk in 2036 gepland.

Rijkswaterstaat>