Nieuwe onderzoeksfaciliteit met geavanceerde tijdmachine voor bodemprocessen

Op 9 juni vond de opening plaats van een nieuwe onderzoeksfaciliteit van Deltares: de GeoCentrifuge. Met de GeoCentrifuge worden bodemprocessen op schaal getest door de zwaartekracht op te voeren. Wat in de grond jaren kan duren, wordt zo teruggebracht naar uren. Gezien de maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, bodemdaling en de druk op de ruimte, is deze innovatieve onderzoeksfaciliteit van groot belang voor een veerkrachtige en duurzame infrastructuur.

Dijken moeten veilig zijn, zeker gezien het veranderende klimaat en extremer weer. Zo test Deltares in de GeoCentrifuge op schaal nagebouwde waterkeringconstructies op extreme condities die zelden voorkomen. En nog niet eerder gebouwde constructies zoals grotere windmolens op zee kunnen getest worden op geschiktheid: zijn de funderingen van de turbines bestand tegen extreme krachten. Ook infrastructuur zoals wegen, tunnels, leidingen of spoorbanen kunnen in de GeoCentrifuge worden nagebootst om de effecten van bijvoorbeeld veroudering, toenemend gebruik, of bodemdaling en klimaatverandering na te gaan.
De ontwikkeling van deze GeoCentrifuge duurde in totaal tien jaar (van planvorming naar realisatie). Het apparaat is gebouwd in Frankrijk. De centrifuge heeft een maximum snelheid van 347 km/u en komt dan drie keer per seconde langs bij 150 keer de zwaartekracht (150 G).

De openingshandeling bij Deltares werd verricht door Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, en Annemieke Nijhof, algemeen directeur Deltares.

Delft- De Geocentrifuge van Deltares . foto raymond rutting

Meer bij Deltares>