Nieuwe kabinet kiest voor de Lelylijn

In het op 15 december gepresenteerde coalitieakkoord kiest het kabinet voor de aanleg van de snelle spoorverbinding naar het Noorden. Aanleg van de Lelylijn betekent een forse impuls voor de regionale economie en de ontsluiting van nieuwe woongebieden.

Het toekomstige kabinet heeft vooralsnog drie miljard uitgetrokken om op termijn de Lelylijn aan te leggen. Dit met medefinanciering van de regio en geld uit Brussel. De nieuwe regering wil dat de treinverbinding ook voor een betere internationale treinverbinding zorgt met Noord-Duitsland. In 2038 zou de eerste trein over de Lelylijn moeten gaan rijden.

De plannen worden de komende kabinetsperiode uitgewerkt. ‘Ik ben ontzettend blij dat de coalitiepartijen deze keuze maken. Den Haag kiest voor de Lelylijn. Dat getuigt van moed en visie. Met steun van veel partijen, maatschappelijke en politieke, hebben we hier keihard voor gewerkt’, zei gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder op de website van de provincie Friesland.
De Lelylijn maakt een wezenlijk onderdeel uit van het Deltaplan voor het Noorden waarin leefbaarheid en bereikbaarheid van het Noorden centraal staat.

Provincie Friesland>