Nieuwe geotechnische software voor geautomatiseerd rekenen

Geautomatiseerd rekenen en ontwerpen neemt een hoge vlucht. Volgens Deltares is dat geen wonder, want er vallen niet alleen arbeid en tijd te besparen, ook de kwaliteit van de resultaten neemt toe. De door vele partijen in de gww-sector gevoelde behoefte aan goed gereedschap leidde eerder dit jaar tot een gezamenlijk initiatief: de ontwikkeling van de digitale bibliotheek GEOLIB. Acht ingenieursbureaus, acht aannemers en twee waterschappen zijn inmiddels aangesloten.

De huidige rekencapaciteit en middelen om digitale toepassingen op elkaar aan te sluiten maken vergaande automatisering van werkprocessen mogelijk. Dat geldt ook voor arbeidsintensieve geotechnische processen, zoals het doorrekenen van ontwerpen voor onder meer dijken, wegen, funderingen en damwandconstructies. Onder de hoede van Deltares werkt een groep van experts tot eind 2021 aan een standaardtoepassing, die tegelijk meer maatwerk toelaat.

In de bestaande praktijk werken partijen met aparte software voor verschillende soorten geotechnische berekeningen. Dit zijn bijvoorbeeld onderdelen van de zogenaamde D-serie van Deltares. Daarnaast hanteren organisaties verschillende al dan niet zelf ontwikkelde softwareapplicaties, met elk een andere interface. In GEOLIB komen onderdelen van de D-serie en door deelnemers zelf ontwikkelde software beschikbaar in de vorm van uniforme modules. Met de programmeertaal Python kunnen ze eenvoudig worden gekoppeld. De modulen zorgen ervoor dat een gebruiker in één omgeving toegang heeft tot álle functies en álle databronnen, zowel eigen als openbare informatie.

Deelnemende partijen: Antea, Arcadis, BAM, Ballast Nedam, Boskalis, CRUX, Deltares, Dura Vermeer, Fugro, Heijmans, Lievense, Mobilis, Movares, RHDHV, Sweco, Volker Wessels, Waternet, Waterschap Rivierenland, Van Oord.

Veel meer bij Deltares>