Nieuwe eilanden Zwarte Meer: De Kraggenoog en De Snörre

29 december 2015 – In het Zwarte Meer en het Ketelmeer heeft Rijkswaterstaat twee nieuwe eilanden en ondiepe zones aangelegd. Zo ontstaat boven en onder water nieuw leefgebied voor vogels, vissen en waterdieren. De eilanden gaan Kraggenoog en De Snörre heten.
Dit najaar schreef Rijkswaterstaat een namenwedstrijd uit voor de nieuwe eilanden. Inwoners uit de omgeving Kraggenburg en Genemuiden konden hun suggesties indienen, voorzien van een motivatie. In totaal zijn er 27 suggesties ontvangen, er was dus écht iets te kiezen. Een jury met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten beoordeelde de inzendingen en koos de namen ‘Kraggenoog’ en ‘De Snörre’.

Waterbeheer in Nederland was jarenlang vooral gericht op de bescherming tegen hoogwater en een vlotte doorgang voor de scheepvaart. Voor de natuur was dit niet altijd gunstig. Bij de aanleg van de Noordoostpolder en Flevoland zijn vooral rechte dijken neergelegd, waardoor er geen geleidelijke overgang is tussen land en water. Maar vissen hebben ondiep water juist nodig om eitjes te kunnen leggen en voedsel te zoeken.
Met de aanleg van de eilanden en ondiepe zones komt Rijkswaterstaat de afspraken na die in Europees verband zijn gemaakt over het verbeteren van de kwaliteit van de binnenwateren (Kaderrichtlijn Water). De grond moet gedurende de winter inklinken. In het voorjaar wordt vanuit de Natura 2000 opgave riet geplant.

Meer op de website van Rijkswaterstaat>