Nieuwe afspraken Rijn

Door nieuwe afspraken tussen de landen in het stroomgebied van de Rijn worden de rivieroevers nog beter bestand tegen wateroverlast en wordt de waterkwaliteit verder verbeterd. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft daartoe tijdens de Rijnministersconferentie in Amsterdam een slotakkoord bereikt. Belangrijke uitkomst is dat ook de laatste obstakels voor trekvissen zijn weggenomen. De minister heeft van haar Franse collega de toezegging gekregen dat zij op drie plekken in hun stroomgebied vispassages gaan bouwen, dit in navolging van het op een kier zetten van onze Haringvlietsluizen.
Op initiatief van Van Nieuwenhuizen stond het onderwerp droogte hoog op de agenda van de conferentie en ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt om vervuiling van het rivierwater tegen te gaan. Daarnaast blijven alle Rijnlanden de komende twintig jaar investeren in dijken en oevers zodat de kans op overstromingen in het riviergebied met nog eens vijftien procent afneemt.

In de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) werken Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, Italiƫ, Liechtenstein, Walloniƫ en Nederland samen om overeenstemming te houden over het gebruik van de rivier. Een samenwerking die 70 jaar geleden begon en waarvoor de landen elke paar jaar samen komen om de nieuwe afspraken vast te leggen. De laatste Rijnministersconferentie was in 2013 in Bazel Zwitserland.

Ministerie van I&W>