Nieuwe aansluiting A16 op N3 gereed

Vrijdag 6 november 2020 heeft Rijkswaterstaat de nieuwe aansluiting van de snelweg A16 op de autoweg N3 officieel in gebruik genomen. De vernieuwde aansluiting zorgt voor betere doorstroming op de autoweg N3 en snelweg A16 en een goede bereikbaarheid van de bedrijventerreinen op de Westelijke Dordtse Oever en een betere doorstroming van en naar Papendrecht en de Hoeksche Waard. Aannemer Boskalis heeft een kwart klaverblad aangelegd en een afrit verlegd. Ook is een lange invoegstrook naar de A16 richting Breda gerealiseerd in de vorm van een parallelbaan.
|In Zuid-Holland zijn inmiddels zes aansluitingen van rijkswegen op lokale wegen aangepakt. In 2009 hebben Rijk en Regio afgesproken deze aansluitingen samen aan te pakken. Drie van de zes aansluitingen liggen in de Drechtsteden. Naast de aansluiting A16/N3 zijn ook de aansluiting A15/N3 en A16/Mijlweg in Dordrecht in beeld. Het werk aan de A15/N3 is gestart in oktober 2019 en de aansluiting van de A16 op de Mijlweg in Dordrecht is afgerond. De overige 3 projecten betroffen aanpassingen aan het Prins Clausplein en aan de aansluitingen A20-Schieplein en N57-N218. Deze zijn ook gereed.
Via de parallelbaan langs de A16 richting Breda kan het straks het nieuwe bedrijventerrein DistriPark Dordrecht goed bereikt worden. Voor de bereikbaarheid vanuit het zuiden is daarvoor een nieuwe op- en afrit aangelegd bij Willemsdorp, net voorbij de Moerdijkbrug. Deze op- en afritten zijn aangelegd met het oog op de ingebruikname van het Distripark. Distripark is volop in ontwikkeling. De wegen, en dus ook de aansluiting op de op- en afritten, worden in 2021 aangelegd. De op- en afritten kunnen naar verwachting in het 4e kwartaal van 2021 in gebruik worden genomen.

Rijkswaterstaat past de komende jaren in en rond de Drechtsteden het huidige wegennet aan om files te verminderen. Het betreft onder andere nieuwe aansluitingen van de A16 en snelweg A15 op de N3 en verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht. Daarnaast zijn het groot onderhoud van de N3 en de renovatie van de Wantijbrug onderdeel van de opgave van Rijkswaterstaat om de komende jaren de bestaande infrastructuur te vervangen en renoveren.

Veel bruggen, viaducten, sluizen en tunnels stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Het verkeer is sindsdien enorm toegenomen en vrachtwagens zijn zwaarder geworden. Door renovatie of vervanging werkt Rijkswaterstaat aan de infrastructuur voor de komende generatie(s). Daarbij wordt gebruik gemaakt van slimme en duurzame technieken. Rijkswaterstaat werkt bij deze onderhoudsopgave samen met bijvoorbeeld provincies, gemeenten en marktpartijen.

Meer bij Rijkswaterstaat>